Stimulating Learning for Idea-to-Market

Arenda d.o.o. je partner na Leonardo da Vinci projektu Europske komisije u području transfera inovacija / SLIM – Stimulating Learning for Idea-to-Market.

 

vrh stranice