Ketokonazol

Ketokonazol (Ketoconazole HRA®) je indiciran za liječenje endogenog Cushingovog sindroma u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina. Liječenje treba započeti i nadzirati liječnik s iskustvom u endokrinologiji ili internoj medicini te odgovarajućom opremom za praćenje biokemijskih odgovora jer je dozu nužno prilagoditi terapijskim potrebama bolesnika na temelju normalizacije razina kortizola.

Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom Europske agencije za lijekove:

Ketokonazol

 

vrh stranice